کلیه حقوق مربوط به این سایت محفوظ و متعلق به دکتر شهرام عظیمی می‌باشد
درمان‌ها و خدمات ارائه شده در این مطب
روت كانال تراپی و يا درمان ريشه دندان:
در اين مطب صرفاً درمان اندودانتيك به صورت تخصصى به بيماران ارائه شده و پس از اتمام درمان، بيمار جهت تكميل درمان‌هاى ترميمى / پروتزى تاج دندان به دكتر خانوادگى ارجاع داده مى‌شود.
تجديد درمان روت كانال‌هـای ناموفق قبلی:
متاسفانه درصدى از درمان‌های اندودانتيك كه سالها قبل به بيماران ارائه شده بود، امروز با شكست روبرو شده و گاهاً بيماران با علائم درد، تورم و يا ناراحتى مزمن در ناحيه فك به این مطب مراجعه مى‌كنند. در اين شرايط، به شرط كافى بودن ديواره‌ها، براى بازسازى تاج اقدام به تجديد درمان اندوى قبلى مى‌نماییم.
البته بسيارى از درمان‌هاى قديمى كه حتى فاقد علائم كلينيكى هستند نیز وقتى ترميم تاج‌شان قديمى شده و نيازمند تعويض ‌باشد، شامل طرح درمان تجديد درمان روت كانال قرار مى‌گيرند.
جراحی‌هـای اندودانتيك:
در معدودى از موارد، پس از معاينه و ارزيابى كلينيكى درمان اندوى ناموفق، ممكن است به اين نتيجه برسيم كه انجام درمان مجدد ميسر نيست. لذا آخرين حربه براى حفظ دندان، جراحى نوك ريشه دندان خواهد بود كه تمامى جوانب آن به تفصيل به بيمار توضيح داده خواهد شد.
سفيد كردن دندان‌هـای تغيير رنگ يافته:
متاسفانه تاج بسيارى از دندان‌ها پس از دريافت درمان ريشه‌ به تكنيك قديم، تغيير رنگ داده و ظاهر ناخوشايندى براى بيمار داشت. امروزه با پيشرفت مواد و تكنيك‌ها اين مشكل تا حد زيادى برطرف شده است. هم چنين سفيد كردن تاج دندانى كه بدنبال درمان تيره شده است نیز ممكن مى‌باشد.
ارائه مشاوره به بيماران و هـمكاران دندانپزشك:
در بسيارى از موارد، پيچيدگى و تعيين توالى درمان‌ها بين تخصص‌هاى اندو، جراحى لثه و پروتز مى‌طلبد كه مشاوره و همفكرى بين تيم درمانى صورت گيرد. از طرفى سئوالات زيادى قبل از شروع درمان در ذهن بيمار شكل گرفته كه نيازمند ارائه توضيحات بيشتر است.